top of page

Ik ben Rob Ruijtenberg en als ZZP-er ondersteun ik graag uw gemeente of bedrijf met haar operationele en/of beleidsmatige processen rond het thema afval en grondstoffen, de verwerking of recycling en tot slot de reiniging of inzameling daarvan.

Mijn werkervaring omvat ruim 43 jaar en ligt hoofzakelijk in de afvalverwijdering in verschillende rollen en processen. 

De afgelopen 5 jaar ben ik als ZZP-er actief in de rol van (beleid)adviseur of contractmanager.

 

Ik ben een pragmatisch ingestelde denker en doener op HBO+ niveau.

 

Daarbij een gedreven persoon die een opdracht graag aangaat en af weet te ronden, resultaat gericht en gewend zonder veel richtlijnen te werken en in staat om resultaatsdoelen als kosten/baten, VANG maar ook duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord te onderscheiden en te verbeteren. Werk graag samen met mensen, en neem functioneel of hiërarchisch de leiding op natuurlijke wijze in handen.

Ik ben een betrouwbaar en integer mens.

RRM Recycling Recovery Management (afgekort RRM) is sinds 2018 actie geworden als een 1 mans bedrijf waarin ik vooral functioneer als adviseur/ contractmanager of projectmedeweker of projectleider. RRM stelt zich o.a. tot doel u te helpen om met de juiste tools uw VANG (van afval naar grondstof) doelstellingen te bereiken. Daarnaast kan RRM u helpen uw beleid of operationeel proces rond reiniging/inzameling of verwerking en bewerking te formuleren en ook te implementeren van Beleid naar uitvoering. 

Mijn lange ervaring en knowhow zet ik in om uw resultaatgebieden, in VANG, in Duurzaamheid en in Maatschappelijk verantwoord ondernemen, in financiële kaders te realiseren.

RRM Recycling Recovery Management

                                    Wat kan ik voor u betekenen met

RRM is uw veelzijdig partner in de keten van afvalverwijdering!Na inventarisatie van uw behoeftes stel ik mogelijkheden op om uw ambitie richting resultaat te helpen realiseren. Onder andere het contractmanagement naar leveranciers of afnemers vraagt om kennis van markt, (inzamel)logistiek inzicht. Resultaatgerichte aanpak met adequate onderhandelingsvaardigheden knopen uw belang aan dat van leveranciers en afnemers.

RRM werkt onafhankelijk en heeft geen belangen die verbonden zijn aan leveranciers of afnemers. Ik treed op namens u en garandeer daarbij mijn integriteit, daadkracht en focus als belangrijke vormen van inzet. De afspraken tussen u en uw leverancier/afnemer verlopen 1 op 1.

bottom of page