top of page
bgImage


Mijn opdrachten en (huidige) opdrachtgevers

-Eneco Alternative fuels (adviseur en schrijver accountplan en afzet grondstoffen)

- Quality United (beoordelen grondstof/ verwerkingscontracten, toetsen op uitvoerbaarheid en inbrengen verbetervoorstellen)

-Afvalfonds (Nedvang BV, Afzet manager grondstoffen, toetsen op verwerkbaarheid en mogelijkheden onderzoeken van export)

-Cirwinn (adviseur circulaire economie, procesmatige begeleiding van het opzetten van een recyclingplant voor huishoudelijke verpakkingen),

-Gemeente Haarlem (beleidsadviseur Afval en Reiniging, inbreng op operationele zaken rond reiniging en bijdragen aan strategische beleidsvorming)

-GR Waardlanden (Adviseur commercieel contractbeheer grondstoffen en planvorming rond verbetering inzameling)

-Gemeente Oegstgeest (Adviseur/ projectleider/beleidsadviseur, planmatige opzet van gescheiden inzameling in de winkelgebieden, schrijven van plan van aanpak zwerfafval)

- Gemeente Waddinxveen (contractmanager afval en grondstoffen, beleidsadvies) vormgeven van een nieuwe DVO met uitvoeringsorganisatie Cyclus N.V. en mede ontwikkeling van beleid rond Afval en  Grondstoffen o.a. om VANG doelstellingen te realiseren.

 

Ik heb ook bijdragen mogen leveren aan gemeenten en bedrijven, die niet met naam genoemd willen worden vanuit privacy/ discretie oogpunt, waar ik zowel tactisch als strategisch bijdragen heb mogen leveren. Dit waren vaak ad hoc opdrachten voor een kortere periode.

 

Als ZZP-er wil ik graag, net als u, duidelijkheid over de arbeidsrelatie die wij met elkaar aangaan. Het liefst werk ik 1 op 1 met u samen als opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

Wat ook mogelijk is inhuur via een (raam)contractpartner die faciliterend namens uw organisatie of gemeente bemiddeld. In dat kader werk ik namelijk al samen met een aantal partners.

U kunt altijd vrijblijvend contact met mij opnemen. 

bottom of page